07.12.2021. 09:16  
Wireless Pristup Oprema Karta Galerija Novosti

Å to je Wireless, WiFi, WLAN?

VeƦ nakon pojave prvih raĆØunala pojavila se potreba njihovih meĆ°usobnih povezivanja. Prva povezivanja su se radila kablovima preko klasiĆØnih portova. Kako je tehnologija napredovala, raĆØunala su postajala sve brža i brža i pojavila se potreba za novim i bržim standardima za prijenos podataka. Tada su se pojavile žiĆØane LAN mreže koje su zadovoljavale brzinom ali je joÅ” uvijek trebalo razvuƦi kablove i povezati raĆØunala žicom.

Nakon toga dolaze prve bežiĆØne LAN kartice koje su omoguƦavale da se raĆØunala spoje bez žica. Usvojen je i standard IEEE 802.11 koji je nadograĆ°ivan u 802.11a, 802.11b i 802.11g. Radio komunikacija kod WLAN-ova se obavlja u tzv. ISM (Industrial, Scientific & Medical) opsegu frekvencija koji je svuda u svijetu prihvaƦen kao opseg za ĆØije koriÅ”tenje nije potrebna licenca, tzv. FTA ā€“ free to air spektar.

ISM ĆØine tri opsega frekvencija: 902 - 928 MHz, 2400 - 2483,5 MHz i 5728 - 5750 MHz. Od njih se, u ovom trenutku, najĆØeÅ”Ć¦e koristi opseg 2.4 GHz. WLAN-ovi koriste Spread Spectrum modulacije koje signal rasprostiru po Å”irokom opsegu frekvencija. One omoguƦuju da viÅ”e korisnika istovremeno dijeli isti frekventni opseg bez meĆ°usobne interferencije, i pružaju mnogo veƦu otpornost na smetnje i prisluÅ”kivanje od modulacija 'uskog' spektra. Umjesto da se signal velike snage Å”alje preko malog frekvencijskog opsega, pokazalo se da je mnogo bolje slati signal male snage preko Å”irokog frekvencijskog opsega. Ukoliko na nekoj frekvenciji iz opsega postoji snažna smetnja, vjerojatnost da Ʀe se poslana informacija toĆØno primiti je neusporedivo veƦa zato Å”to Ʀe najveƦi dio signala biti prenesen, a da smetnja neƦe imati nikakav utjecaj na njega.

Ovakav naĆØin povezivanja raĆØunala postaje sve popularniji u svijetu pa isto tako i u Hrvatskoj. Sve veƦa potražnja pridonosi poveƦanju kvalitete i smanjenju cijene samih wireless ureĆ°aja. VeƦ sada je cijena tih ureĆ°aja prihvatljiva, pa su se oni preselili iz ureda dobrostojeƦih firmi na krovove zgrada u naÅ”im gradovima, omoguƦujuƦi povezivanje raĆØunala u cijelim gradovima.

Nakon Zagreba, u mnogim su gradovima zapoĆØeli projekti na bežiĆØnom povezivanju raĆØunala. Postavljaju se pristupni ureĆ°aji (Access Points) i zajedno sa korisniĆØkim WLAN karticama povezuju u jednu kompaktnu mrežu. Ovakva mreža na velikim brzinama daje neograniĆØene moguƦnosti upotrebe. Unutar mreže moguƦe je chatanje, slanje e-maila, pregled web stranica, razmjena programa, muzike, videa, igranje igrica, zajedniĆØko uĆØenje i mnogih drugih stvari kojima je samo maÅ”ta granica.

info@wirelesskz.net