07.12.2021. 10:39  
Wireless Pristup Oprema Karta Galerija Novosti

5 godina Wireless Križevci (19.09.2003. ā€“ 19.09.2008.)

 

19.09.2003. godine postavljena je prva javna bežiĆØna pristupna toĆØka u naÅ”em malom gradu. Bio je to rezultat jednomjeseĆØnog uspjeÅ”nog rada nove sekcije ZTK Križevci koja djeluje pod nazivom Wireless Križevci (WLKZ).

 

U proteklih 5 godina uĆØinjeno je puno da bi se omoguƦilo bežiĆØno povezivanje u cijelom gradu Križevcima i Å”iroj okolici. Mreža se napretkom tehnologije konstantno modernizira tako da su neki ĆØvorovi modernizirini i po nekoliko puta. NaÅ”a virtualna lokalna zajednica je povezana i sa sliĆØnim zajednicama u Zagrebu, Vrbovcu, Sisku, Petrinji i Glini  radi druženja, igranja, uĆØenja i razmjena ideja i znanja. Uspostavljena je suradnja sa Udrugom invalida Križevci (UIK) koja je takoĆ°er povezana na naÅ”u mrežu i u planu je povezivanje viÅ”e ĆØlanova UIK-a. U planu je i dalje Å”irenje mreže i povezivanje sa sliĆØnim mrežama unutar i van županije KoprivniĆØko-križevaĆØke.

 

Wireless Križevci trenutno broji 155 ĆØlanova, a kroz ovih 5 godina kroz Sekciju je proÅ”lo viÅ”e od 220 ĆØlanova. VeƦina ĆØlanova je mlaĆ°eg uzrasta koje potiĆØemo da se ukljuĆØe u projekte samogradnje u podruĆØju radiotehnike i bolje upoznavanje sa informatikom, posebno dijelom mreža i umrežavanja, te pokretanjem vlastitih servisa i pravilnim koriÅ”tenjem ostalih servisa koje sreƦu i na Internetu.

 

            Wireless Križevci ima 15 ĆØvorova koji pokrivaju cijeli grad i okolicu te dijelove opƦina Kalnik, Sv. Petar Orehovec i Gornja Rijeka. VeƦina ĆØvorova je modernizirana sa linux PC routerima. Upravo je u tijeku postavljanje 16. ĆØvora u GraĆØini na kojem se otvara i moguƦnost spajanja Sv. I. Žabna i 3. rekonstrukcija i modernizacija naÅ”eg prvog ĆØvora na Neboderu sa kojim je 19.09.2003. Wireless Križevci poĆØeo sa radom.

 

            Cijeli projekt kroz sve ovo vrijeme vodi ZTK Križevci sa neumornim g. Ante StarĆØeviƦem koji ulaže svoje vrijeme i znanje da stalno budemo u korak sa napretkom tehnologije u ovom podruĆØju. TehniĆØku stranu mreže vodi Stjepan KranjĆØeviƦ uz pomoƦ 15-ak ĆØlanova koji ne žaleƦi svog truda i vremena sve ovo vrijeme izgraĆ°uju i održavaju mrežu. Od najaktivnijih izdvojit Ʀemo Knok Maria, Jembrek Stjepana, Brezjan Željka, HlapĆØiƦ Dalibora, Bubek SiniÅ”u, Kossi Andriju, Postrimovski Maria, Željka KunÅ”teka te CikaĆØ Darka, Hamonajec Ivana, JagodiƦ Ɛuru i Pofuk Zdravka koji viÅ”e nisu u sekciji.

 

Zahvaljujemo svima koji su ugostili naÅ”e ĆØvorove.

 

Stjepan KranjĆØeviƦ, 19.09.2008.

4 GODINE WIRELESS KRIŽEVCI (19.09.2003. - 19.09.2007.)

 

 

          19.09.2003. godine postavljena je prva javna bežiĆØna pristupna toĆØka u naÅ”em malom gradu. Bio je to rezultat jednomjeseĆØnog uspjeÅ”nog rada nove sekcije ZTK Križevci koja djeluje pod nazivom Wireless Križevci (WLKZ). Od tada u protekle 4 godine puno je uĆØinjeno da se graĆ°anima omoguƦi bežiĆØni pristup u naÅ”u virtualnu lokalnu zajednicu koja je svakodnevno povezana putem raĆØunala i sa sliĆØnim zajednicama u Zagrebu, Sesvetama, Velikoj Gorici, Vrbovcu, Sisku, Petrinji, Glini, Ɛakovu radi druženja, igranja, uĆØenja i razmjena ideja.

          Wireless Križevci trenutno broji 140 ĆØlanova, a kroz ove 4 godine kroz Sekciju je proÅ”lo oko 200 ĆØlanova. VeƦina ĆØlanova je mlaĆ°eg uzrasta koje potiĆØemo da se ukljuĆØe u projekte samogradnje u podruĆØju radiotehnike i bolje upoznavanje sa informatikom, posebno dijelom mreža i umrežavanja, te pokretanjem vlastitih servisa i pravilnim koriÅ”tenjem ostalih servisa koje sreƦu i na Internetu.

          Wireless Križevci ima 12 ĆØvorova koji pokrivaju cijeli grad i okolicu te dijelove opƦina Kalnik, Sv. Petar Orehovec i Gornja Rijeka. VeƦina ĆØvorova je modernizirana sa linux PC routerima, a ostatak Ʀe biti uskoro moderniziran. Sve ovo ne bi bilo moguƦe bez ljudi entuzijasta koji su uložili puno svog truda i vremena u ovaj projekt gradeƦi i dograĆ°ujuƦi mrežu, održavajuƦi je da stalno radi 24 sata dnevno 365 dana u godini. Funkcionalnost mreže održava desetak volontera (Mario Knok, Stjepan Jembrek, Brezjan Željko, Dalibor HlapĆØiƦ, Kossi Andrija, Postrimovski Mario, [Darko CikaĆØ], [Ivan Hamonajec], [JagodiƦ Ɛuro], [Željko KunÅ”tek]), predvoĆ°eni neumornim Stjepanom KranjĆØeviƦem, kojima za to treba izraziti svaku zahvalnost.

          Zahvaljujemo svima koji su ugostili naÅ”e ĆØvorove.

Stjepan KranjĆØeviƦ, 19.09.2007.

ZAJEDNICA TEHNIƈKE KULTURE KRIŽEVCI

Sekcija Wireless Križevci


04.12.2005.

Rekonstrukcija node ZTK. Postavljen novi PC router.

ZTK - anteneZTK - PC routerZTK - ekipa


03.12.2005.
Nadogradnja node KB.
 
KB - antene
 

 
03.12.2005.
Prepravka i nadogradnja node Neboder.

 

Neboder - anteneNeboder - ekipaNeboder - kutija

 


Dodatne informacije: wireless.krizevci@gmail.com | info@wirelesskz.net
Stjepan KranjĆØeviƦ, 13.12.2005.

info@wirelesskz.net